CẮM TRẠI - DÃ NGOẠI

Mọi thông tin cần thiết về hoạt động cắm trại đều có trong danh mục này, từ địa điểm cắm trại, cách cắm trại cũng như những lưu ý quan trọng khác khi đi cắm trại ngoài trời.